Gabinety konsultacyjne

ARS MEDIC
ul. Podgórna 4, Poznań
tel. 618 528 108

MEDICAL PRESTIGE
ul. Barana 15, Poznań
tel. 618 769 382 / 666 010 780

E-mail: info@nadpotliwosc.eu

więcej informacji...

Etiologia

Przyczyny nadpotliwości nie są jeszcze dokładnie poznane. Najczęściej podaje się, że zaburzenia te wynikają z nieprawidłowej stymulacji układu autonomicznego przez różnorodne nieznane, czynniki środowiskowe i wewnętrzne. Niewiele wiemy jeszcze o regulacji ośrodkowej tego procesu. Liczne badania w tej dziedzinie wciąż trwają. My również w nich uczestniczymy.