Gabinety konsultacyjne

ARS MEDIC
ul. Podgórna 4, Poznań
tel. 618 528 108

MEDICAL PRESTIGE
ul. Barana 15, Poznań
tel. 618 769 382 / 666 010 780

E-mail: info@nadpotliwosc.eu

więcej informacji...

Leczenie operacyjne

W ośrodku w którym pracujemy wykonujemy zabiegi torakoskopowe sympatektomii piersiowej i laparoskopowe sympatektomii lędźwiowej. Posiadamy duże doświadczenie w tego typu operacjach. Wykonaliśmy blisko 250 zabiegów torakoskopowej sympatektomi piersiowej z rezultatem dobrym i bardzo dobrym. Najlepsze efekty uzyskujemy u osób młodych. Leczenie operacyjne ma tą przewagę nad stosowanie Botoxu, że efekt jest długotrwały. Zabiegów nie trzeba powtarzać a koszt sumaryczny jest znacznie mniejszy. Oczywiście potrzebna jest staranna kwalifikacja przedoperacyjna i wykluczenie innych chorób, w których występują objawy nadpotliwości (np. cukrzycy, nadczynności tarczycy, nerwicy itp.). Stosowana w naszej klinice mikroinwazyjna metoda operacyjna daje bardzo dobre efekty estetyczne.

Leczenie chirurgiczne nadpotliwości rozwija się od blisko 60 lat, technika operacyjna z biegiem czasu uległa znacznemu udoskonaleniu. Zabiegi operacyjne, które wykonujemy, są wykonywane w klinikach leczących te dolegliwości w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej od 10 lat. Również my w tym samym czasie rozpoczęliśmy operacje posługując się tą techniką.

Nadpotliwość twarzy

Nie przeprowadzamy leczenia operacyjnego w tych przypadkach, z naszego doświadczenia wynika, ze zabiegi tego typu niosą ze sobą znaczne ryzyko i małą skuteczność. Choć nie wykluczamy, że mogą być ośrodki, które osiągają dobre rezultaty. W świecie naukowym ciągle trwają dyskusje i nie ma jasnych opinii w tej dziedzinie...

Torkoskopowa sympatektomia piersiowa

Operacja jest wykonywana mikroinwazyjną techniką endoskopową, efekt estetyczny jest bardzo dobry, a powikłania występują bardzo rzadko. W porównaniu z technikami operacyjnymi stosowanymi w Stanach Zjednoczonych wykorzystujemy naszą własną ich modyfikację. Amerykanie stosują jedno lub dwa cięcia (potrzebne w celu wytworzenia kanałów operacyjnych dla odpowiednich narzędzi), które umożliwiają im zastosowanie techniki klipsowania lub iniekcyjnej. My wykonujemy trzy nacięcia w celu całkowitego usunięcia odpowiednich struktur nerwowych. Jak wynika z naszych badań, efekt operacyjny przy zastosowaniu naszej techniki jest lepszy. W organizmie nie pozostawiamy również obcego materiału. Nasza skuteczność przy zastosowaniu tej techniki wynosi blisko 95-98%. Uzyskujemy prawie 95% trwałych wyleczeń.

Zalety:

 • Trwała skuteczność zabiegu. Nawroty występują rzadko. Częściowe nawroty nigdy nie osiągają pierwotnego stopnia nasilenia
 • Możliwość równoczesnego stosowanania antyrespirantów (w lokalizacjach nieoperowanych)
 • Zabieg jest bezpieczny a powikłania pooperacyjne rzadkie
 • Pacjent po jednodniowej obserwacji opuszcza klinikę. Pełną sprawność zawodową uzyskuje się w kilka dni po zabiegu
 • Efekt estetyczny jest bardzo dobry
 • Koszt i skuteczność leczenia operacyjnego jest bardziej korzystny od iniekcji botoxu

Informacje ważne dla pacjenta:

 • Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Dokonujemy selektywnej intubacji płuc
 • Na stałe współpracujemy z doświadczonym zespołem anestezjologów, którzy specjalizują się w prowadzeniu znieczulenia w tych operacjach
 • Nie mieliśmy przypadku zakażenia wirusem WZW typu B i C wśród naszych pacjentów, ale uważamy, że warto się zaszczepić
 • Jesteśmy przeciwnikami opuszczenia kliniki przed upływem 24 h po wykonanym zabiegu. Uważamy, że za krótki okres odpoczynku pooperacyjnego i kontroli może być przyczyną dodatkowych, niepotrzebnych powikłań
 • Usuwamy szwy w 7-10 dobie po zabiegu

Powikłania (nie ma chirurga, który nie ma powikłań):

 • Krwawienia pooperacyjne
 • Odma opłucnowa
 • Neuropatie i neuralgie
 • Bliznowce
 • Zespół Hornera
 • Kompensacyjna nadpotliwość. Zdarza się u części chorych dochodzi do wzrostu wydzielania potu w innych regionach ciała (np. szyi, torsie, plecach). Trudno przewidzieć tego typu efekt

Powikłania występują bardzo rzadko, ale zawsze o nich musimy pamiętać.

Sympatektomia lędźwiowa
(technika laparoskopowa i otwarta)

W zastosowaniu tej techniki mamy jedno z największych doświadczeń w Polsce i na świecie. Wykonaliśmy już ponad 300 zabiegów. Efekt operacyjny jest trochę gorszy niż w sympatektomii piersiowej (blisko 80%). Zabieg ten pod wieloma względami może być bardziej skomplikowany niż sympatektomia piersiowa. Nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie wykonać zabieg techniką laparoskopową, dlatego należy się liczyć z gorszym efektem estetycznym w porównaniu z zabiegiem sympatektomi piersiowej. Z naszego doświadczenia wynika, że pacjenci po doskonałym efekcie sympatektomii piersiowej decydują się na sympatektomię lędźwiową i w 90% są zadowoleni z przeprowadzonego leczenia.